Opłaty PZW

W naszym sklepie dokonasz opłaty za kartę wędkarską. Aktualnie przyjmujemy opłaty koła PZW Pawłów.

TABELA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA 2022

1.Składka na ochronę i zagospodarowanie wód pełna (górska I z Mierzawą: 240,-, 120,-, 0,-) upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wodach górskich (krainy pstrąga i lipienia) wraz z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1, nizinnych z brzegu oraz ze środków pływających.

2.Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (górska II bez rzeki Mierzawa: 150,-, 80,-, 0,-) upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach tj.: wody górskie ( z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1), nizinnych z brzegu oraz ze środków pływających.

3. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (nizinna ze środków pływających: 130,-, 70,-, 0,-) upoważnia do wędkowania na wodach nizinnych ogólnodostępnych Okręgu PZW w Kielcach ze środków pływających i z brzegu.

4. Wnoszący składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otrzymuje dokument „Zezwolenie na amatorski połów ryb” opatrzony hologramem oraz rejestr połowu ryb. Zezwolenie jest ważne do 31 grudnia 2022 r. Druk zezwolenia i rejestru połowu ryb jest bezpłatny.

5. Wprowadza się opłatę za ponowne wydanie Regulaminu amatorskiego Połowu Ryb w Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach (RAPR KIELCE) w wysokości 10 zł.

6. Składkę członkowską oraz na ochronę i zagospodarowanie wód uczestnika uprawnionego do swego łowiska uiszcza młodzież do lat 16. Składka ta upoważnia do wędkowania na wodach ogólnodostępnych w całym kraju po uprzednim pobraniu zezwolenia na amatorski połów ryb z danego okręgu.

7. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

8. Składkę ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód opłacają:

✓ odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW,

✓ młodzież szkolna i studenci w wieku od 16-24 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

✓ mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem posiadana stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

✓ kobiety od 60 roku życia życia pod warunkiem posiadana stażu członkowskiego powyżej 10 lat (w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

✓ niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności,

✓ szczególnie aktywni Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej

9. Członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką z wieńcami zwolnieni są ze składki na ochronę i zagospodarowanie wód, po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub dokonaniu wpisu do legitymacji członkowskiej, obowiązuje ich składka członkowska w wysokości podanej w tabeli składek.

10. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

11. Przy dokonaniu opłaty uzupełniającej należy okazać uprzednio otrzymane zezwolenie i legitymację, w celu wklejenia znaków.

12. Ulgami nie są objęte składki okresowe.

13. Składki oraz opłaty okresowe pełne upoważniają do połowu na wodach górskich (z Mierzawą), nizinnych ze środków pływających oraz na wodach nizinnych z brzegu.

14. Składki oraz opłaty okresowe niepełne upoważniają do połowu ryb na wodach górskich (bez Mierzawy) i nizinnych ze środków pływających oraz z brzegu.

15. Składki oraz opłaty okresowe wnoszone są wyłącznie w aplikacji zamieszczonej na stronie www.pzw.org.pl/kielce. Dodatkowo wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” wygenerowanego przez system elektronicznych płatności zezwolenia wraz z rejestrem połowu.

16. Składki całoroczne mogą zostać opłacone poprzez:

  • • Skarbnika Koła – osoby, które opłaciły w roku 2021 składki poprzez serwis www.pzwkielce.eparki.pl muszą okazać podczas opłacenia składek na rok 2022 zezwolenie wygenerowane przez system
  • • System płatności elektronicznej – odnośnik do aplikacji załączony na stronie www.pzw.org.pl/kielce

17. Osoba opłacająca składki ma obowiązek zdać rejestr połowu za rok 2021 do skarbnika, w przypadku opłacenia składek przez system elektroniczny przekazać do Biura Zarządu Okręgu drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

Uchwała nr 50 Zarządu Okręgu PZW w Kielcach z dnia 25.10.2021 r. Obowiązuje od 01 stycznia 2022 r.